Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen (https://www.zonweringplazavianen.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen berusten bij Van der Gun Zonwering Plaza Vianen. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Van der Gun Zonwering Plaza Vianen, info@zonweringplazavianen.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen geeft Van der Gun Zonwering Plaza Vianen geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen.
Van der Gun Zonwering Plaza Vianen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen, de onmogelijkheid de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen te gebruiken, uit de levering van diensten door Van der Gun Zonwering Plaza Vianen of het gebrek aan levering van diensten door Van der Gun Zonwering Plaza Vianen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen wordt regelmatig bijgewerkt. Van der Gun Zonwering Plaza Vianen behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Van der Gun Zonwering Plaza Vianen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 6 april 2020.